Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z fondů Evropské Unie.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech